Home > Codzienność > Rozszerzony rejestr ras uznawanych za agresywną

Rozszerzony rejestr ras uznawanych za agresywną

Do Krajowego Rejestru Zwierząt Agresywnych, trawiło kilkanaście nowych zwierząt oraz ras uznawanych za niebezpieczne dla człowieka. Na liście znalazł się także wietnamski pies obronny, nazwany w ojczystym języku Kiun-Diel. Wniosek został złożony przez Pana Yum-Yum-Soup, obywatela pochodzenia wietnamskiego, po ostatnim incydencie pogryzienia jego syna przez psa tej rasy. Niestety Pan Yum nie mówi jeszcze płynnie po polsku a urzędnik przyjmujący wniosek nie mówił po wietnamsku w skutek czego urzędnik zapisał fonetyczną nazwę tej niebezpiecznej rasy – Kun Del. Gdy tylko nowa lista zaczęła obowiązywać, wszystkie psy rasy Kundel zostały uznane za niebezpieczną – jak się dowiedzieliśmy poza samymi obywatelami z Wietnamu, ucieszyli się z tego także właściciele posesji podmiejskich.

Pies razy uznawanej za agresywną

Categories: Codzienność Tags: , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.