Archive

Posts Tagged ‘elektryk’

Elektryka prąd nie…

May 5th, 2010 1 comment

Elektryka prąd nie…

Nowe zasady bezpieczeństwa energetycznego

May 30th, 2008 No comments

Chodzenie po linieWejście do Unii Europejskiej włączyło nasz kraj do strategicznych sojuszników zapewnienia ciągłości dostaw energetycznych dla pozostałych członków UE. Wiąże się to z wymogiem wprowadzenia certyfikatów ISO na poszczególne części systemu. Po krótkiej analizie okazało się że nasze struktury sieci energetycznej mają małą odporność na warunki atmosferyczne i klęski żywiołowe. Wiele linii wysokiego napięcia uległo uszkodzeniu w sprzyjających warunkach atmosferycznych (np. pod naciskiem ptactwa), a co dopiero podczas wichury czy burzy. Na ten problem natychmiast odpowiedziało Mazowieckie Pogotowie Energetyczne, tworząc projekt przeglądu całej sieci. Ze względu na ograniczenia budżetowe, ale także logistyczne, została utworzona specjalna, grupa pieszych elektryków wysokościowych, którzy przejdą wzdłuż całą linię i naprawią lub zaraportują uszkodzone fragmenty. Będzie to jednocześnie test obciążeniowy dla linii.

Na zdjęciu trening elektryków – na potrzeby kursu obniżono napięcie w linie do 60 volt i obniżono linię do 1 metra.